Power by Dektajoy

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดศิลปะ ม.6


แบบฝึกหัด    
วิชาศิลปะ   ชั้น ม. 6    เรื่องศิลปะสากล
1. ประติมากรรมรูปจักรพรรดิออกุสตุส ศิลปะโรมัน สร้างขึ้นใน ค.ศ. ใด
2. ภาพวัวไบซันกำลังแสดงท่าทางเคลื่อนไหวในลักษณะท่าวิ่งหรือกระโดดเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ในประเทศอะไร
3. ในสมัยยุคหินเก่ามนุษย์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินชนิดไหน                          
4.  สฟิงซ์ สร้างขึ้นเพื่ออะไร
5. ศิลปะแบบโรบาเนสก์ สร้างขึ้นในสมัยกลาง ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอะไรเป็นหลัก
6. วิหารใดเป็นวิหารที่มีการใช้หลังคาโค้งทำให้อาคารกว้างมากกว่า                          
7.  ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งย่อยได้เป็นกี่ยุค
8.ประติมากรรมขว้างจักรฝีมือของไมรอนแสดงให้เห็นถึงอะไร                                
9. ศิลปะสากลได้รับอิทธืพลมาจากศิลปะแถบใด                          
10.  สฟิงซ์ มีลักษณะอย่างไร                           
11. วิหารโอลิมเปีย ที่สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโครินเซียน อยู่ในประเทศอะไร
12. ผลงานที่มีลักษณะเด่นของชาวโรมัน และเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่อะไรบ้าง
13. ภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่อยู่ในถ้ำอัลตามิราเป็นภาพสัตว์ชนิดใด                          
14. พีระมิดแห่งเมืองกิเซห์ สร้างขึ้นในสมัยใด
15. สถาปัตยกรรมของชาวกรีกที่งดงามที่สุดคืออะไร
16. อารยธรรมพื้นฐานที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของอียิปต์ กลายเป็นชุมชนที่มีความเจริญเก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ด้านจิตรกรรมพบที่ใด                           
17.. พบหลักฐานในประเทศฝรั่งเศสและทางภาคเหนือของประเทศสเปน ภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดพบอยู่ในถ้ำอะไร ประเทศไหนและภาพที่พบเป็นภาพอะไร                         
18. พีระมิดแห่งเมืองดิเซห์อยู่ในประเทศใด              
19.  อียิปต์มีสถาปัตยกรรมที่เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงคืออะไร
20.  จิตรกรโรมันรู้จักวาดรูปร่างมนุษย์ได้สัดส่วนถูกต้องกับความจริงมาก โดยผลงานที่มีความสมบูรณ์พอที่จะหลงเหลืออยู่บ้างพบที่เมืองใด 
21.  ภาพวาดวัวไบซันในถ้ำอัลตามิรา ประเทศสเปนศิลปะสมัยก่อนประวัติศาตร์อยู่ในยุคใด
22.  ยุคสำริดมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร                         
23. โบสถ์นอตเตรอดาม สถาปัตยกรรมแบบกอทิกอยู่ในประเทศใด
24.   สโตนเฮนจ์ หรืออนุสาวรีย์หิน ณที่ราบซอลสเบอรีอยู่ที่ประเทศใด                  
25.  รูปปั้นวีนัส แห่งแห่งวิลเลนดอร์ฟ อยู่ในประเทศอะไร
26.  ผลงานที่มีลักษณะเด่นๆของชาวโรมันและเป็นที่รู้จักทั่วโลกคือ   
27.  อาณาบริเวณพื้นที่ตั้งของอียิปต์แต่เดิมนั้นเป็นแหล่งชุมชนของมนุษย์ยุคใด           
28.   ประติมากรกรีกที่สร้าง วิหารโอลิมเปีย (Olympia) คนผู้นั้นมีชื่อว่าอะไร    
29.  ประติมากรรมรูปจักรพรรดิออกุสตุลสร้างขึ้นในสมัยใด    
30.  สิ่งของที่ทุกคนสนใจและเป็นจุดเด่นมากในยุคโลหะคืออะไร   
31.  วิหารใดในกรุงเอเธนส์ ที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไอโอนิก      
32.  ยุคใดที่มนุษย์รู้จักใช้ความคิดประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ตั้งแต่เครื่องมือที่ทำด้วยหินหยาบๆ หรือกระดูกสัตว์ และรู้จักใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย                 
33.  ชาวกรีกโบราณมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านใด
34.   วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดอริกมีลักษณะเป็นอย่างไร
35.   สถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดอริก คืออะไร
36.   สมัยโบราณมีความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณต่างๆ ตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว จนกระทั้งถึงจักรวรรดิ......
37.   มนุษย์รู้จักใช้ความคิดประดิษฐ์เครื่องมือใช้ตั้งแต่สมัยใด

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น